Advokátska kancelária Mgr. Peter Mačaj má sídlo v Banskej Štiavnici, na ulici Dolná 7 (na hlavnej ulici v blízkosti historického centra). Jej základným cieľom je poskytovanie komplexných a efektívnych právnych služieb s dôrazom na dôsledné uplatňovanie práv a oprávnených záujmov našich klientov. Diskrétnosť, mlčanlivosť a osobný prístup ku každému klientovi sú samozrejmosťou. Vzhľadom k súčasným pomerom je ďalšou našou prioritou ochrana ľudských práv a slobôd jednotlivca proti moci štátu (a následné vymáhanie náhrady škody za nezákonné rozhodnutie resp. nesprávny úradný postup), jeho orgánom a represívnym zložkám, ako aj ochrana práv spotrebiteľa v sporoch so zväčša oveľa silnejšími protivníkmi.

Advokátska kancelária si zakladá na korektnom a pravdivom informovaní klienta ešte pred poskytnutím akejkoľvek právnej služby. Vždy Vám navrhneme taký postup, ktorý je podľa nás najvýhodnejší pre Vás (aj keby to malo znamenať, že Vám právnu službu neposkytneme) a upozorníme Vás na všetky riziká a prípadné komplikácie spojené s konkrétnym prípadom. Po celý čas poskytovania právnych služieb Vás budeme priamo informovať o stave prípadu.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva, kde poskytuje jednak právne poradenstvo a konzultácie (vypracovávanie zmlúv, podaní, právne analýzy) jednak aktívne zastupovanie fyzických a právnických osôb v súdnych a správnych konaniach. Taktiež poskytujeme široké a efektívne služby v oblasti zakladania a správy obchodných spoločností a vymáhania pohľadávok.

Advokátska kancelária si zakladá na poskytovaní profesionálnych služieb v oblasti trestného práva. Trestné konanie a jeho výsledok môžu veľmi výrazne zasiahnuť do práv jednotlivca, preto dôsledné uplatňovanie práv klientov v tejto oblasti je našou prioritou. Advokátska kancelária vykonáva zastupovanie obvinených v trestnom konaní (od prípravného konania až po právoplatné rozhodnutie) ako aj poškodených (od podania trestného oznámenia po zastupovanie na hlavnom pojednávaní).

Advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), ktorý poskytuje našim klientom jednoduchšie a lacnejšie služby najmä v oblasti obchodných spoločností. Niektoré veci, najmä vypracovávanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok, obchodné spoločnosti, je možné riešiť bez osobnej návštevy kancelárie (prostredníctvom online poradne), čím klient ušetrí čas aj finančné prostriedky. Za účelom poskytnutia čo najkvalitnejších služieb Advokátska kancelária spolupracuje s inými advokátskymi kanceláriami, najmä v Bratislave (napr. pri autorskom práve, ochranných známkach), geodetickou kanceláriou, občianskymi združeniami atď.